بي خود

Wednesday, April 05, 2006

جنگ

شك ندارم كه خيلي از آخوندها و آخوند صفتهاي ايران عاشق جنگند. آنها كه از قافله جنگ قبلي عقب ماندند در آرزوي جنگي ديگرند كه اين بار بتوانند جبران مافات كنند، آنها هم كه از كنار جنگ عراق به لفت و ليسي رسيدند و سرشان بي كلاه نماند، به اميد جنگي جديد و غنايمي جديدتر
سيستم حاكم به خوبي ميداند كه موشكهايش در برابر سلاحهاي آمريكايي كه حتي اسمشان را نميتوانيم تلفظ كنيم چيزي است در حد و اندازه سوزن ته گرد! اگر جنگي درگيرد، يكي از سلاحهايي كه روحانيون ايران بيش از "شهابها" و "حوتها" روي آن سرمايه گذاري و به آن بسيار دل خوش كرده اند، عمليات انتحاري است و صد البته كه در ايران امروز ميتوان ميليونها نفر را پيدا كرد كه با فراق بال و طيب خاطر به خود بمب ببندند و قطعات بدنشان را تركش كنند
بايد ديد مانورها و موشك پرانيهاي اين روزها و اين تبليغات مضحك ناسيوناليستي و تشويق به خودبرتر بيني، خون چند هموطن غيور را به جوش مي آورد. مدتهاست كه تبليغ شهادت شروع شده است از زمان يارگيري مصباح يزدي در نشريه پرتو سخن براي جذب نيروهاي استشهادي و دفن نعش در دانشگاه شريف تا سعي سريالهاي ايراني و غير ايراني در تلطيف كشتار و انتحار
در سريالي كه در تعطيلات نوروز پخش شد كه خوشبختانه فقط قسمت آخرش را ديدم، در انتهاي داستان برادر قهرمان قصه، پيامبرگونه و با پاي برهنه وارد صحنه شد و از دور به پليسي كه نميدانست بمب ساعتي درون ماشين را چگونه خنثي كند حكم كرد كه : سيم قرمز! ... به به ، پس كاشف به عمل آمد كه اين مرد شريف مسلمان كه تمام صهيونيستها به دنبال قتل او بودند، يك تروريست پوفيوز است كه آنقدر در عمرش بمب تركونده! كه سيمهاي هر بمبي را روي هوا ميزند!!! از اين پس منتظر تبليغات گسترده عمليات انتحاري و استشهادي در صدا و سيما يا هرجاي ديگري كه امكان تبليغ باشد، باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home