بي خود

Tuesday, April 04, 2006

سكس، اين موهبت ملعون

سايت صبحانه را بسيار دوست دارم كه در چند دقيقه ميتواند مزاياي چند ساعت اينترنت گردي را نصيبتان كند. ديروز در اين سايت لينكي وجود داشت كه از ايراني بودن يك هنرپيشه پورنوگرافي در نروژ خبر ميداد و در اين مورد نظرات زيادي نوشته شده بود. در ميان اين نظرات عده اي اين موضوع را به تمام ايرانيان اروپا نشين تعميم داده اند و عده اي نيز از حيثيت ايرانيان دور از وطن دفاع كرده اند و از دكترها و مهندسين ايراني خارج از ايران مثالها آورده اند. اما چيزي كه براي من جالب است اينكه هر دو گروه با وجود تفاوت معني داري كه در نوع نگرششان وجود دارد شغل اين خانم را دور از شأن ايراني و جدا از نجابت و موجب ننگ و بدبختي و فلاكت و چه و چه ناميده اند
براي من تنها ملاك خوبي و بدي يك انسان احترام گذاشتن به حق ديگران است، هر كس در هر شرايطي، تا جاييكه حق من و شما را ضايع نكند، مجاز به انجام هر كاري است كه مي پسندد. يك نفر پزشك ميشود يك نفر هم هنرپيشه فيلم پورنوگرافي، تفاوتشان در چيست؟ چرا اولي خوب و مفيد و بشردوست است ولي دومي شرم آور و مايه آبروريزي و ضد بشريت؟
اگر شما به فيلمهاي پورنوگرافي علاقه اي نداريد مجبور نيستيد كه به زور آنها را بخريد يا اجاره كنيد يا با صرف وقت بسيار از اينترنت دانلود كنيد و بعد بنشينيد و با اجبار آنها را ببينيد و حرص بخوريد
خانم آيلار ديانتي با هر دليل و منطقي كه هنرپيشگي فيلمهاي پورنو را انتخاب كرده تا زمانيكه به حق من و شما تجاوز نكند بسيار بسيار با شرف تر از آنهايي است كه تمام عمر يا به دزدي و دغل بازي و دروغگويي مشغولند يا مانند آفت به ساقه جامعه چسبيده اند و پول نفت (يا هر سرمايه ديگر) را از آوندهاي شركتهاي "صدتا يك غاز" ميمكند
بر خلاف شما من به داشتن چنين هموطن تن فروش و پركاري! افتخار ميكنم

2 Comments:

  • اگر يك صدم مردم (بهتر بگويم ايراني‌ها) چنين طرز تفكري داشته باشند (يا حداقل قبل از اينكه يكسره حكم اعدام صادر كنند، فقط لحظه‌اي بينديشند، اينجا گلستان آدم‌ها مي‌شود.
    خواندن اين مطلب برايم از آن نظر جالب بود كه من هم بعد از ديدن آن خبرها، دقيقاً در ذهنم به همين نتيجه رسيدم و اگر مي‌خواستم آن را بنويسم، درست مي‌شد همين جملاتي كه شما نوشته‌ايد. جداً خوشحالم كه حداقل يك نفر را ديدم كه اين طور فكر مي‌كند ...
    amir.tajbakhsh@gmail.com

    By Anonymous اميرحسين, at 2:19 AM  

  • اميرحسين گل من مطمئنم با حضور مادرها وخواهران شما روشنفكران در اين نوع فيلمها بر تعداد افراد باشرف روز به روز افزوده مي شود. من كه پايه ام ببينم شرافت مادر شما رو

    By Blogger ahmad, at 2:10 PM  

Post a Comment

<< Home