بي خود

Sunday, March 05, 2006

وبلاگ هم اعدام بايد گردد


وبلاگ مورد نظر شما به علت رعايت نکردن توافقنامه پرشين بلاگ ، مسدود مي باشد.

The requested weblog has been disabled due to a Terms Of Service violation.

بروبچه هاي بسيجي و جان بر كف پرشين بلاگ يكي از بهترين و مفيدترين وبلاگهاي سايتشان را مسدود كردند
مسدود كردن يك سايت اينترنتي در دنياي مجازي به دليل مخالف بودن با عقايد نويسنده مانند اعدام يك دگرانديش در دنياي واقعيست. وبلاگ نويسان عزيز پرشين بلاگ (و ساير وبلاگهاي مقدس!) اگر وبلاگتان اختصاص دارد به درددل كردن با دوستان و گفتن از نامردي دوست قبلي و وفاداري دوست جديد و "من آپم" و "به من سر بزن" و كامنتهاي "قند تو دل آب كن!" و قربون صدقه هم رفتن كه .... هييييچ!!! ولي اگر حرفهاي مهمتري براي گفتن داريد قبل از اينكه اعدام شويد به كشوري كه آزادي بيان را رعايت ميكند (مثل همين بلاگ اسپات) مهاجرت كنيد
گوشزد جان! حال كه به سزاي عمل شنيع رعايت نكردن توافق نامه پرشين بلاگ رسيدي، زودتر آدرس وبلاگ جديدت را بگو

0 Comments:

Post a Comment

<< Home