بي خود

Sunday, February 19, 2006

قلعه حيوانات

گر در همه شهر يك نيشتر است
در پاي كسي است كه درويشتر است
با خواندن ماجراي قلع و قمع دراويش نعمت اللهي كه جمهوري اسلامي نه حرفش را زد نه خبرش را گفت و نه كك گزيدش، عجيب به هم ريختم
حتماً بخوانيدش اگر پشت فيلتر گير كرديد از فيلتر شكن استفاده كنيد، اگر فونتها ناخوانا بود از منوي زير استفاده كنيد
View ==> Encoding ==> UTF-8
اگر فيلترشكن هم فيلتر بود از فيلترشكنهاي ديگر استفاده كنيد. اصلاً بگوييد دوستانتان (يا شايد من) برايتان اي ميل كنند. حتماً بخوانيدش
اگر مصباح يزدي به آرزوي ديرينه اش (رهبري امت اسلام) برسد شاهد جنايات بسياري از همين دست خواهيم بود. حزب اللهي هاي هار، در اين قلعه حيوانات براي چنين روزهايي تربيت شده اند. انتظار دارودسته حجتيه رو به پايان است و نوبت بازي مصباح نزديك. از اين ميترسم كه مصباح بخواهد زمان از دست رفته در همه اين سالهايي كه از حكومت دور بود و در ولع خون و حسرت بوي گوشت ميسوخت، جبران كند
داستان نه چندان بلند قلعه حيوانات شاهكار جرج اورول ارزش دوباره خواندن و دوباره خواندن را دارد. خواندمش ... آرام شدم

1 Comments:

  • اگر هنوز مطمئن نيستيد كه در قلعه حيوانات زندگي مي كنيد اين خبر را بخوانيد
    http://www.aftabnews.ir/vdcgut9akt9qt.html

    By Anonymous مهرداد, at 3:16 PM  

Post a Comment

<< Home