بي خود

Wednesday, February 15, 2006

جنبه

در تمام مدتي كه ايرانيان غيور و جان بر كف راه افتادند در خيابانها و سفارتها را تسخير! كردند و پرچم آتش زدند و عكس يادگاري با توالت گرفتند و پرچم بر تن خر كردند و فرهنگ غني ايراني اسلامي را كه همواره همگي به آن افتخار ميكنند به جهان نشان دادند، تنها عكس العمل كفار بي دين اين بود كه اعتراضشان را با چند نامه و كلام رسمي اعلام كنند (طفلكي ها چقدر ساده اند) ولي به محض اينكه يك روزنامه آلماني كاريكاتوري از فوتباليستهاي كشورمان چاپ كرد و حتي توضيح داد كه منظور از اين كاريكاتور تروريست خواندن فوتباليستها نيست بلكه منظور مخالفت با حضور نيروهاي وزارت دفاع آلمان در حفظ امنيت بازيهاي جام جهاني بوده و كارتونيست ميخواسته بگويد وزارت دفاع آلمان فوتباليستها را اينچنين ميبيند كه ميخواهد در برگزاري بازيها دخالت كند ولي بازهم امت شهيد پرور و پرظرفيت ايران صبرشان لبريز شد و طاقتشان تمام و كارتونيست بينوا تهديد
چه نژاد فهميده و بافرهنگي هستيم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home