بي خود

Wednesday, May 17, 2006

راز داوينچي

تبليغ فيلم راز داوينچي را نميدانم از كدام شبكه ماهواره ديدم. صحنه هاي گيرا و بازي مثل هميشه خيره كننده تام هنكس دليل خوبي است براي افزايش اشتياق به ديدن فيلم. اما براي ديدن آن دلايل ديگري هم دارم
اول اينكه مدتهاست فيلم خوبي نديدم. چند فيلم ايراني ديدم كه واقعاً شرمنده ام! به خصوص فيلم زن زيادي از كارهاي سركار خانم ميلاني، هرچند ... تبديل يك درام اجتماعي فمينيستي به يك كمدي حرص درار! كم كاري نيست. كاري به خوب و بد ساخت فيلم ندارم فقط متعجبم كه خانم ميلاني با وجوديكه احتمالاً به دليل كارگردان بودن فيلمهاي زيادي ديده، ولي چرا اينجوري شخصيت پردازي كرده! خانم ميلاني! باور كنيد همينكه مرد قصه با همسر روشنفكر و كاردرستش با تندي و بي احترامي صحبت كند، ميفهميم كه آدم بدي است (جدي ميگم! ميفهميم) ديگه لازم نبود كه مرتب دروغ بگه، مثل جاهل ها صحبت كنه، خانم بازي كنه، پشت سر هم سيگار روشن كنه، حتي توي رستوران بين راه هم عرق بخوره، مرتب شر به پا كنه، چشم چروني كنه، (فكر كنم بدتان نميامد اگر ميداديد دو سه نفري را هم بكشد يا توي ظرف سالاد جيش كنه!!) تا ما سرانجام شيرفهم شويم كه بابا! اين يارو آدم خوبي نيست. خانم ميلاني!ممنون كه دغدغه زنان اين سرزمين را داريد و به فكر مادران و خواهرانمان هستيد، ولي دست كم يه درصدي از بديهيات را رعايت كنيد تا زحماتتان نتيجه برعكس ندهد
فيلمهاي خارجي هم كه ديدم خيلي به دلم ننشست! فيلم بت من با وجود ساخت كم نظير و هنرمندانه اش، داستان جذابي نداشت البته نبايد هم براي من جذاب باشد، اين فيلم را براي گروه سني ديگري ساخته اند
فيلم ترسناك خانه مومي نيز با وجود داستان بسيار خوب و جالبش اما بازيگران چندان موفقي نداشت و افسوس كه براي گريمهاي چنين داستاني كمي خساست كرده بودند
دليل ديگر براي اينكه مايلم راز داوينچي را ببينم اين است كه تجربه نشان داده، بيشتر فيلمهايي كه به مذاق مذهبيون خوش نميايد، فيلمهاي خوبي هستند. در ميان سيل اعتراضات مومنين و مقدسين، نميدانم روحانيون كدام كشور (مگر فرقي هم ميكند؟) خواسته اند كه زيرنويس! فيلم تغيير كند (حالا چرا زيرنويس؟؟؟!!!) و بسيار مايلم كه مسيحيان غيرتمند نيز چونان مسلمين مهربان! دست به تظاهرات شكوهمند و دشمن شكن بزنند تا بر همگان معلوم شود كه اين اديان و مذاهب رنگارنگ همگي از يك رگ و ريشه اند
به هر حال خوش به حال آنها كه به زودي در سالن سينما ميلمند و فيلم را ميبينند. از نسخه هاي كپي و بدكيفيت بيزارم، آنقدر صبر ميكنم تا نسخه درست و حسابيش به دستم برسد

1 Comments:

  • I saw the movie in the cinema.
    The story is something you can not deny it and you can not prove it. There are some "evidences" but not "proofs" to support the suggestions.
    ...and yeah, I agree with you. Whatever religious people condemn, must be something worthwhile.

    By Blogger خیابان شماره 11, at 10:38 PM  

Post a Comment

<< Home