بي خود

Wednesday, July 12, 2006

اسلام پيام آور صلح و دوستي

در اينكه زيدان مسلمان نيست شكي ندارم كه خودش نيز گفته مسلمان معتقدي نيست (پايين صفحه قسمت "زندگي شخصي") و چنين ميپندارم كه احتمالاً اينكه زيدان به طور كلي خودش را از اين ننگ مبرا نميداند از ترس هم كيشان انسان دوست و صلح طلبش است كه به جرم ارتداد و بازگشت از دين و خيانت! به اصالت الجزايريش تكه تكه اش نكنند و بسيار بسيار خوشحالم كه خيل ايرانيان احمق اين وحشيگري آشكار جناب زيدان را به حساب دفاع از اسلام گذاشته اند و از او قدرداني هم كرده اند. شايد هيچ كار ديگري نميتوانست به اين اندازه، حس توحش ذاتي و خوي درندگي ژنتيك ما ايرانيان را به رخ سايرين بكشد
اينكه ماتراتزي به زيدان چه گفت، زيدان چرا اين كار را كرد، حق با چه كسي بود يا چه كسي اشتباه كرد، هيچ اهميتي ندارد و تنها اين مهم است كه ماتراتزي كاري كرد كه احتمال قهرمان شدن فرانسه كاهش پيدا كند و زيدان فرانسوي و افسانه اي و باتجربه هم مانند مترسك اين سناريو بازيچه آماتور اين مدافع جوان و شرور و حرفه اي ايتاليا شد و ديديم كه نتيجه اش به نفع چه تيمي بود و جام بالاي سر كدام تيم رفت. صحنه درگيري زيدان و ماتراتزي و اينكه آيا زيدان حماقت به خرج داد يا غيرت، به زودي در ذهن ها محو خواهد شد اما تا دنيا دنياست همه خواهند دانست كه در جام جهاني هجدهم اين ايتاليا بود كه قهرمان شد نه فرانسه، حالا شما مدام از غيرت و شجاعت و بلاهت زيدان تمجيد كنيد كه غير از اين هم انتظاري نبود
هر روز بيشتر به اينجا ميرسم كه حكومت آخونديسم بهترين و مناسبترين گزينه براي ايران است چرا كه هر ايراني در هزارتوي فكر و انديشه اش يك آخوند واقعي است. بيخود به دنبال مثالهاي نقض نگرديد كه اگر همين امروز حكومت ايران از ميان برود و بگويند خودتان در يك رفراندوم آزاد جانشينان بعدي را انتخاب كنيد و اگر بخواهيد ميتوانيد آزاد و رها باشيد و زنان و دختران و همسرانتان آزادانه بپوشند و بگويند و بپويند، همه مردان غيور و خرغيرت ايران، يك بار ديگر با دهانهاي باز و وامصيبت گويان، در فاضلاب جمهوري اسلامي فرود خواهند آمد

3 Comments:

  • زنده باشی / اگرچه زبان تند و تیز و خشنی داری / ولی با خیلی حرف هات از بیخ و بن موافقم. / از جمله همین که در کله ی هر کدام از ما یک "ولی فقیه" هست! / و اگر بظاهر با خیلی چیزهای این جمهوری مخالفیم / اما هر کدام ما یک "جمهوری اسلامی" کوچولو داره / که خودش هم رهبر و هم ولی و هم رییس جمهور و هم مجلس و هم قوه ی قضاییه و همه ش خودشه / یعنی باز هم گلی به جمال جمهوری که اینها را به ظاهر جدا جدا داره / یک چیزی هم من اضافه کنم / و آن این که متاسفانه اینها که بیرون اند / انگار بیشتر جمهوری اسلامی اند تا انهایی که تواند / نه؟

    By Anonymous Ali, at 9:58 PM  

  • دقيقاً ، چراكه جمهوري اسلامي بيرونيها آنچنان نميتواند خودش را رنگ و لعاب دهد و معمولاً دروغها و پنهان كاريهايش زود رو ميشود، ولي جمهوري اسلامي دروني آنچنان ديوار حاشايي دارد و آنچنان در پس اسمها و عنوانهاي پرطمطراق و روشنفكرانه مخفي است كه لامصب گويي سالهاست كه اينكاره است!! و اين خيلي خطرناك است

    By Blogger bikhod, at 5:51 PM  

  • در متن بالا جای بیرونی و درونی باید با هم عوض شود ... دیدید چقدر سریع متوجه شدم!؟

    By Blogger bikhod, at 2:10 PM  

Post a Comment

<< Home