بي خود

Tuesday, June 27, 2006

گرايش جديد جنسي

همجنسخواهان يا هموسكشوالها به سه گروه تقسيم ميشوند. لزبينها يا زنان مايل به برقراري رابطه جنسي با زن، گي ها يا مرداني مايل به برقراري رابطه جنسي با مرد و بايسكشوالها يا زنان و مرداني مايل به برقراري رابطه جنسي با زن و مرد
اينكه اين روابط طبيعي و منطقي و غريزي و صحيح هستند يا غيرمعمول و غيرمنطقي و ساختگي و ناصحيح، هيچ ارزشي براي من ندارد كه اصولاً به چيزي به نام اخلاق اعتقاد ندارم. هر انساني تا زمانيكه حق انسان ديگري را پايمال نكرده مجاز است هر كاري كه ميپسندد انجام دهد چه درست و چه غلط! و احمقانه ترين و مسخره ترين چيز در اين ميان، اخلاق است كه ملاك آن، همه ساخته ذهن من و شماست و در شرايط مختلف پررنگ يا كم رنگ خواهد شد
اما اينها را گفتم تا گرايش جنسي جديدي را كه تازگي به فكرم رسيده بگويم! و البته نميدانم كه اين گرايش جديد در عالم پزشكي يا روانپزشكي شناخته شده است يا اينكه افتخار كشفش نصيب خودم خواهد شد! به هر حال اين شما و اين معرفي گرايش جديد جنسي
اگر زني تمايل داشته باشد كه مرد باشد و با يك مرد رابطه گي داشته باشد تكليفش چيست و يا برعكس، مردي كه مايل باشد زن باشد و با يك زن رابطه لزبين داشته باشد!!!؟ جل الخالق

1 Comments:

  • متاسفم / قبلن کشف شده / به نتیجه هم رسیده!

    By Anonymous Ali, at 2:19 PM  

Post a Comment

<< Home