بي خود

Tuesday, January 31, 2006

پيامبر اسلام

پس از آنكه دولت عربستان به دليل چاپ چند كاريكاتور در يك مجله دانماركي سفير دانمارك را احضار كرد، مسلمانان غيور جهان بالاخص مردم فهيم ايران اسلامي نيز به صرافت افتادند تا براي عقب نماندن از قافله مقداري هارتوپورت كنند و تظاهرات و پرچم و اعلاميه و باقي داستان
اين كاريكاتورها واقعاً توهين آميز نيستند (لينكش را آخر ميدهم كه مجبور شويد همه مطلب را بخوانيد!) اگر از متعصب ترين مسلمانان بخواهيم كه پيامبر اسلام را توصيف كند نتيجه اش چيزي بهتر از اين كاريكاتورها نخواهد شد و جالب اينكه مسلماناني كه از تروريست و وحشي خواندن پيامبرشان چنين برآشفته اند براي اثبات اشتباه بودن اين طرز فكر و براي نشان دادن ميزان تمدن و تجدد دين مبين اسلام با تفنگ و گلوله به خيابانها ريختند و پرچم آتش زدند و فرياد ميكشم و ميدرم سردادند. خوب اين چند كاريكاتور هم كه همين را ميگويد پس ديگر نگراني از چيست؟ نميدانم
اگر پشت فيلتر گير كرديد نام مجله را در گوگل جستجو كنيد شايد يكي دوتا از كاريكاتورها را پيدا كرديد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home