بي خود

Tuesday, January 24, 2006

انرژي هسته اي

انرژي هسته اي، حق مسلم ماست
نظر شما چيست؟ آيا انرژي هسته اي حق مسلم ما هست يا نيست؟ يا حق مسلم چه كسانيست؟ آيا انرژي هسته اي فقط براي قدرتهاي استعماري و جهانخوار حق مسلم است. آيا كشورهاي ضد ايران چشم ديدن پيشرفت كشور ما را ندارند؟
همه اينها مصداقهايي از شوراندن حس ناسيوناليستي توده هاي عوام است. چرا وقتي پس از اولين سخنراني احمدي نژاد در مورد يهوديان، ايتاليا ميليونها دلار از سرمايه هاي كشورمان را مسدود كرد صداي كسي در نيامد؟ چرا كسي نگفت وامصيبتا كه اين ايتاليايي هاي مفسد و منافق حق مسلم ما را پايمال كردند؟ چرا وقتي باطبي ها و سميع نژادهاي اين سرزمين بي هيچ جرمي زنداني و شكنجه ميشوند به فكر حق مسلم هم ميهنانتان نيستيد؟
مسلمانان فرهيخته و ذي شعور در طول تاريخ نشان داده اند كه جنبه خيلي چيزها را ندارند. اگر به دست مسلمانان سنگ بدهيد با آن سنگسار ميكنند و اگر طناب بدهيد دشمنان خدا را دار ميزنند. حالا شما هي جنجال كنيد كه سنگ و طناب حق مسلم ماست. ما كه مخرب ترين و مخوفترين سلاحمان موشك شهاب است (آن هم مونتاژ دست چندم از نمونه هاي روسي و چيني و كره اي) براي تمام دنيا تعيين تكليف ميكنيم و شاخ و شانه ميكشيم. ميخواهيم اسراييل را محو كنيم، توي دهان آمريكا بزنيم و به ياري مظلومين جهان بشتابيم پس خيلي دور از ذهن نيست كه خامنه اي و مصباح شبها خواب بمب اتم ببينند
انرژي هسته اي و فوتبال
چند روز پيش اي ميلي دريافت كردم از دوستي به اين مضمون كه سايت ضدايراني سي ان ان در اقدامي نابخردانه يك راي گيري به راه انداخته كه آيا موافق محروم كردن تيم ملي فوتبال ايران از جام جهاني هستيد يا نه و خواسته بود كه نه تنها در اين راي گيري شركت كرده و مخالفت خود را اعلام كنم بلكه اين اي ميل را براي تمام دوستانم نيز ارسال فرمايم
دوست جوگير من! ضد ايراني ديگر چه صيغه ايست؟ حالا اگر سي ان ان اين راي گيري را در مورد ترينيداتوباكو انجام ميداد ميشد سايت ضد ترينيداتوباكويي؟ نوشته بودي كه حساب ملت از دولت جداست؟ چه چيزي باعث شده كه چنين فكري كني؟ ممكن است حساب دولت از من و تو جدا باشد ولي از ملت جدا نيست. مگر نوزده ميليون از همين ملت به احمدي نژاد راي ندادند. گيرم كه تقلب كردند مگر چقدر ميتوان تقلب كرد صد هزار نفر؟ يك ميليون نفر؟ ده ميليون نفر؟ يا نوزده ميليون نفر؟
حضور تيم ايران در جام جهاني غير از سه تا هيجان نود دقيقه اي چه عايدمان ميكند. خيلي مايليد كه در قلب اقتصاد اروپا عكس آقا را روي دست فوتباليستهاي كشورمان ببينيد؟ خيلي مايليد كه گروهي شبه طالباني تيم ملي كشورتان را همراهي كنند و در پيش چشم جهان رژه بروند و به پوز من و شما بخندند. دوست جوگير من اگر احساسات ناسيوناليستي داريد ميتوانيد آن را در جاهاي بهتري خرج كنيد. فكر نميكنيد اگر اعضاي محبوب تيم ملي كشورتان با پرچمي وارد زمين شود كه روي آن نوشه شده : انرژي هسته اي حق مسلم ماست (كاري كه پرسپوليس در مقابل بايرن مونيخ كرد) ، ديگر نميتوان كفار مفسد را متقاعد كرد كه حساب دولت از ملت جداست
دوست جوگير من تاريخ معاصر كوبا شباهت عجيبي به تاريخ معاصر ما دارد. از استعمار فرانكو و رشادتهاي انقلابيون بگير تا دعواي محافظه كاران سنت پرست و نوگرايان (اصلاح طلب؟) بر سر جدايي حكومت و كليسا و گابريل گارسيا ماركز چه زيبا ميگويد كه تفاوت اين دو در اين است كه محافظه كاران مراسم عشاي رباني را ساعت هشت شب برگزار ميكنند و نوگرايان ساعت پنج. مي بيني چقدر شبيهيم؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home