بي خود

Saturday, January 28, 2006

جام زهر هسته اي

برنامه هسته اي جمهوري اسلامي هم كه دارد ختم به خير ميشود. فعلاً دست اندركاران هسته اي جامهاي زهر را بالا گرفته اند و منتظر دستور مقام عظما، هرچند لاريجاني يواشكي لبي تر كرد و چشمكي به روسها زد. يادتان باشد كه اين طرح قابل بحث و گفتگوي روسها همان طرح استكباري و غيرقابل قبول هفته پيش است كه قرار است هفته آينده به طرح انقلابي و الهي تغيير نام پيدا كند
سالها پيش تلويزيون ميزگردي نشان داد با حضور صادق زيباكلام. جالبتر از خود بحث حرص و جوش خوردنهاي زيباكلام بود كه با شور و حرارت صحبت ميكرد و سايرين چونان گاو، ساكت و سرد و كرخت نشسته بودند و هر از چند گاهي صدايي ازشان درميآمد. دلم براي زيباكلام خيلي سوخت كه اينطور با اعصابش بازي ميشد. اينها را گفتم كه بگويم صادق زيباكلام مرد نازنيني است كه علاوه بر كتابهاي خوب و مقاله هاي خوب، مصاحبه هاي خوبي هم دارد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home