بي خود

Wednesday, January 18, 2006

شروع يا فارسيش ابتدا يا فارسي ترش آغاز

تاحالا با اين سايت كار نكردم ولي كم كم دستم راه ميافته!
اون علامت تعجب قرار بود آخر جمله باشه ... چرا رفت اول؟
پس چرا علامت سوال نميره؟
خوب ... خيلي هم مهم نيست. يك مطلبي در مورد فوتبال (بازي هفته پيش پرسپوليس و بايرن مونيخ) دارم كه اول بايد تكليفم با اين سايت روشن بشه. برميگردم.
اه...نقطه آخر هم كه ميره اول

0 Comments:

Post a Comment

<< Home